Frivillig vejleder på Ammenet

Vil du være vejleder på Ammenet?For at blive frivillig vejleder skal du først prøve kræfter med frivilligt arbejde hos os ved at være ordstyrer i Ammenetværksgrupperne på Facebook. Læs mere om ordstyrernes store betydning for Ammenet her.

Når du i en periode har været ordstyrer, har du fået en god fornemmelse for hvad Ammenet går ud på, men også for hvor meget tid og energi, du egentlig har til frivilligt arbejde som vores. Derefter kan du ansøge om at blive frivillig vejleder. Se mere om kravene for at være med længere nede.

Er du ikke på Facebook? Så kan du blive organisator hos os for at få en fornemmelse af organisationen samt hvor meget tid, du reelt har til frivilligt arbejde, inden du søger ind som frivillig vejleder. Læs mere om at være organisator her.

Vi optager nye vejleder-føl 3 gange om året, helst i små hold. Vi gør det på denne måde, fordi det er vores erfaring, at arbejde og uddannelse i små teams er en stor hjælp for de enkelte føl. Vi bruger meget tid på at træne, uddanne, sparre med samt efteruddanne alle vejledere.

Læs i øvrigt mere om organisationen og det frivillige arbejde her, og mød de frivillige her

Bemærk:  Hvis du ønsker at blive frivillig vejleder, fordi du mangler klinisk erfaring for at blive certificeret ammekonsulent (IBCLC), så læs denne artikel først.

Lidt om arbejdet

Frivillige vejledere besvarer ammespørgsmål i vores brevkasse og/eller afholder lokale Ammenet-caféer. De kan også vælge at skrive wikier, være med til at lave uddannelse eller meget andet.

Arbejdet som frivillig vejleder er fantastisk - så er det sagt. Det er enormt tilfredsstillende at gøre en forskel for en familie, der gerne vil amme. Men det kan også være hårdt til tider. Derfor har vi hinanden og en lukket gruppe, hvor vi snakker sammen, vender tvivlsspørgsmål osv.

Du skal regne med at lægge ca. 5 timer om ugen på Ammenet. Det gælder især, mens du er under træning og uddannelse - men du kan også periodevist bruge mere eller mindre. Vi er frivillige, og derfor skal der være plads til, at vi kan lave mere når vi har godt med overskud, og mindre når hjemmelivet eller arbejdet pludselig kræver mere tid.

Nogle vejledninger er hårde, fordi emnet føles tungt, eller fordi du synes, du ved for lidt. Og nogle gange ville vi ønske, at vi kunne gøre meget mere. Vi støtter hinanden, og vi hjælper familierne, så godt vi kan. Ingen er perfekte, og vi lærer alle hele tiden. Men vi gør et stykke arbejde, som ikke ville blive gjort uden os.

Lidt om træningen og uddannelsen

Det er et stort arbejde og et stort ansvar at være vejleder. Derfor bliver du også godt rustet til det.

Du starter dit engagement som frivillig vejleder hos Ammenet med at blive uddannet i at:

 • kommunikere empatisk på skrift
 • besvare ammespørgsmål af forskellig kompleksitet
 • finde og vurdere kvaliteten af informationsmateriale om amning

Det tager ca. 10 måneder at gennemføre vejleder-uddannelsen, men det kan gøres både hurtigere og langsommere. Du skal dog kunne gennemføre uddannelsen på max 1 år.

Uddannelsen er opdelt i 9 faglige temaer og de emner, der hører til dem. Der er både læsning, videolektioner og øvelser samt praktik, hvor du træner teorien i rigtige vejledninger med supervision.

Den første to uger er en slags prøvetid, hvor du som minimum skal gennemføre det første tema i uddannelsen. Denne prøvetid kan du bruge til at mærke efter, om du egentlig har tiden til at blive vejleder. Det er nemlig rigtig vigtigt at intentionen ikke står alene - tid til at være med er altafgørende!

Du skal selv købe bogen Breastfeeding Answers Made Simple af Nancy Mohrbacher. Den findes både som papirbog og som e-bog. Den skal dog først købes, når du har gennemført første tema på uddannelsen og er sikker på, at du gerne vil fortsætte.

Opfylder du kravene til at blive frivillig hos os?

Alle frivillige vejledere på Ammenet har personlig erfaring med amning. Dette er vigtigt, fordi vores vejledning er det, man kalder "peer support". 

Erfaringen med amning gør det lettere at sætte sig i brugernes sted, når vi skal hjælpe dem. Peer support-modellen er velafprøvet og anvendes indenfor en lang række områder. Når en bruger ved, at den der hjælper og yder omsorg har erfaring fra egen krop, gør det noget helt særligt for relationen - og dermed for virkningen af vejledningen.

Derfor skal man have ammet i 9-12 mdr, når man ansøger om at blive frivillig vejleder. For nogle er dette ikke en mulighed. Derfor kan der være situationer, hvor det er nødvendigt at være fleksibel omkring dette krav. Hvis du ikke har ammet 9-12 mdr, kan du spørge os om dine muligheder for at blive vejleder.

Foruden personlig erfaring med amning skal alle vejledere gennemgå uddannelse i amning samt vejledning og formidling som beskrevet ovenfor, og denne uddannelse skal fornys hvert tredje år.

Ud over ovenstående er kravene til dig som frivillig vejleder, at du skal:

 • kunne hjælpe alle, der ønsker hjælp, uden at diskriminere
 • ønske at lære mere om både amning og kommunikation
 • kunne arbejde selvstændigt, overholde egne deadlines og opsøge viden
 • kunne afsætte ca. 5 timer om ugen til frivilligt arbejde 
 • have en grundlæggende respektfuld holdning til de mennesker, vi forsøger at støtte og hjælpe
 • kende til vores arbejde - enten fra grupper, caféer eller website
 • kunne læse engelske tekster om amning
 • købe Breastfeeding Answers Made Simple af Nancy Mohrbacher, når første tema er gennemført
 • skrive under på, at du vil overholde vores retningslinjer, når du har gennemført uddannelsen
 • Være støttemedlem på Ammenet.dk 

Hvad koster det?

Du skal inden opstart betale et gebyr på 200 kr. Derudover skal du købe bogen Breastfeeding Answers (nyeste udgave), som koster omkring 600 kr. Bogen skal først købes, når du har gennemført første tema i uddannelsen.

Vil du hjælpe på andre måder end som frivillig vejleder?

Hvis du gerne vil hjælpe, men måske ikke føler du har tid nok eller er usikker på, om du lever op til kravene, så kontakt os og spørg. På siden her kan du se, hvilke typer frivilligt arbejde, du kan søge om at komme til at lave. Du kan også blive støttemedlem og hjælpe os ved at betale et årligt kontingent - læs mere om det her.

Er du mest interesseret i professionelle muligheder?

Det kræver tid og overskud at være frivillig. Hvis du mest er interesseret i at tilegne dig viden for at kunne bruge det professionelt, er der andre muligheder. En titel som frivillig vejleder kan ikke bruges til at tjene penge på ammehjælp eller til at reklamere for sig selv i andre henseender. Læs mere om dette her.

Sådan ansøger du

Du skal først ansøge om at blive ordstyrer for senere at kunne blive frivillig vejleder. Derfor skal du starte med at læse om ordstyrernes arbejde. Nederst på siden om ordstyrere finder du link til ansøgningen.

Er du ikke på Facebook? Så kan du søge om at blive organisator. Læs mere om deres arbejde, og find link til ansøgningen nederst på siden om organisatorer.