Arbejdsliv og amning

Faktaboks
  • Det er muligt at amme videre, når man starter på arbejde.
  • De fleste børn vænner sig uden problemer til, at der ammes, når man er sammen, og ikke når man er adskilt.
  • Det er sjældent nødvendigt at lave om på rutinerne som forberedelse til pasningsstart - ofte er det en god tryghed for barnet fortsat at ammes efter behov når man er sammen, mens det vænner sig til adskillelsen
  • Øget natamning efter jobstart kan ofte afhjælpes med mere amning i dagstimerne, men kan dog også skyldes øget behov for tryghed, og er dermed en fase.

I Danmark er barslen relativt lang, og SST anbefaler amning til mindst 1 år. På dette tidspunkt er barnet oftest godt i gang med fast føde. Når barslen er forbi, og man skal starte på job eller studie igen, kan det være nærliggende at tro, at man er nødt til at stoppe med at amme. Det er dog langt fra altid tilfældet.

Rigtig mange mødre og børn har stor glæde af at fortsætte amningen, og man kan fortsætte, så længe mor og barn trives med det. WHO anbefaler at amme delvist til minimum 2 år - se mere om officielle anbefalinger.

Så længe der ammes, dannes der mælk. Produktionen stopper således ikke, før der ikke længere fjernes mælk fra brystet.

Frem til 1 år skal barnet have enten modermælk eller modermælkserstatning, da ren komælk ikke bør introduceres under 1 år (1), og derfor kan man med fordel malke ud og give barnet modermælk med i pasningstilbud - se mere om udmalkning samt håndtering af modermælk . Uanset behov for udmalket mælk, kan det være en fordel i starten at være forberedt på at skulle malke lidt ud på farten for at undgå tilstoppede mælkegange eller endda brystbetændelse, da det kan tage lidt tid, før brysterne vænner sig til ikke at blive tømt i det sædvanlige mønster. Her kan man evt. anvende håndudmalkning , hvis man ikke kan eller vil have en pumpe med.

Hvis barnet er under 6 mdr er det vigtigt at malke ud under adskillelsen samt at give barnet mælk med i pasningsordningen eller have det på køl til partneren, hvis barnet passes hjemme. Når det lille ammebarn skal have mælk fra flaske, er det en rigtig god ide at bruge såkaldt "paced bottle feeding" - dvs. at flaskemadningen foregår på en måde, der minder mest muligt om amning (6).

Oftest har barnet på omkring 1 år eller mere en fin forståelse for, at når mor ikke er der, så er der ingen amme-tår, og det affinder sig hurtigt med at spise andet mad i institutionen. Det samme er gældende i puttesituationen, og det er derfor sjældent nødvendigt at "træne" barnet til at falde i søvn uden bryst eller favn inden pasningsstart (2,3).

Det er helt normalt - især i starten - hvis barnet skruer godt op for natamning . Dette kan skyldes flere ting.
For det første kan det ske, at barnet har brug for at hente en masse næring ind i nattetimerne, fordi amningen om dagen er skåret ned (4). For det andet kan barnet have brug for at opretholde mælkeproduktionen og ammer derfor hyppigere om natten; og for det tredje har barnet måske bare brug for ekstra tryghed i en turbulent periode af livet, hvor det skal vænne sig til at undvære mor i dagtimerne. Det hele er helt normalt!

Hvis man føler, at det bliver hårdt med de ekstra opvågninger, kan man se på måder at optimere sin egen søvn på, f.eks. med sikker samsovning (5). Man kan også overveje, om der kan ammes mere i dagstimerne, således at baby får nok kalorier og ikke skal "tanke op" om natten.

De fleste mødre oplever de såkaldte "mandagsbryster". Det er typisk efter en weekend eller ferie, hvor der er blevet ammet ekstra meget, og produktionen herved er sat op - efterfølgende kan mor mærke den ekstra mælk som brystspændinger, når hun igen skal på arbejde. Produktionen vil dog hurtig tilpasse sig efterspørgslen igen.

Somme tider kan utraditionelle løsninger byde på mulighed for amning i løbet af arbejdsdagen. Nogle mødre kan få barnet passet i nærheden af deres arbejdsplads, hvilket giver mulighed for at amme i frokostpauser. Hvis barnet passes af en partner, er der måske også mulighed for at få besøg i løbet af arbejdsdagen til en ammetår.

På forum eller i Ammenets Facebookgrupper, Netværk 0-2 år og Netværk 2+ år, kan man høre om andres erfaringer med fortsat amning efter arbejdsstart :-)